خانه
تماس
گالری
قیمت
رویداد
بازخورد
آدرس

یراق علی دستجردی

پخش انواع یراق آلات کابینتی و ساختمانی

یراق علی دستجرد

  قفل استوانه ای سایز ۷۵ آرین

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

قفل استوانه ای سایز ۹۰ آرین

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

قفل کتابی برنجی سایز ۶۰ ۷۰ ۹۰ گیلا

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

قفل ۶/۵ سرویس ناندل

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

سیلندر ۷ سانت مشکی کلید کامپیوتری زینک HTRT

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

سیلندر ۷ سانت تمام برنج کلید کامپیوتری طلایی کالی

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

قفل ۶/۵ کلیدی دریم

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

قفل آویز سایز ۵۰ کلید ناودانی HTRT

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

قفل آویز سایز ۷۵ نیکا NIKA

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

قفل بیضی سایز ۹۵ کلید دیسکی کهن

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

قفل بیضی سایز ۸۵ کلید دیسکی کهن

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

قفل مکعبی گاردار کلید دوشیار کهن

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

قفل استوانه ای سایز ۹۰ کلید سولکسی ایمن البرز

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

سیلندر ۷ سانت تمام برنج آلنی کلید کامپیوتری عمارت

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

قفل شب بند ۶۶۲ MOBINES

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

قفل ۶/۵ سوئیچی ناندل

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

قفل دیسکی کلید دوشیار موتور سیکلت کهن

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

سیلندر ۷ سانت کلید کامپیوتری زینک الترا

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

قفل ۶/۵ کلیدی ناندل

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

سیلندر ۷ سانت تمام برنج کلید کامپیوتری تسمه ای L.M.S

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

قفل کتابی سایز ۹۰ استاتیک کلید کامپیوتری ایساتیس

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

سیلندر ۷ سانت تسمه ای تمام برنج کلید کامپیوتری میلاک

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

قفل پشت بسته کلید کامپیوتری کهن

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

سیلندر ۷ سانت زینک کلید کامپیوتری ویستا

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

قفل آویز سایز 50 طرح برنج COD

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

قفل حیاطی کلید کامپیوتری با مقابل میلاک

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

سیلندر ۷ سانت کلید کامپیوتری زینک شوکا

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

سیلندر ۷ سانت تمام برنج کلید کامپیوتری ساتن کالی

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

سیلندر ۹ سانت وسط تمام برنج کلید کارگری TITAN

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

سیلندر ۷ سانت زینک کلید کامپیوتری UULTRA

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

قفل آویز سایز ۷۰ برنجی رمزدار Fili

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

قفل آویز سایز ۶۰ برنجی رمزدار Fili

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

قفل آویز سایز ۳۰ رنگی Fili

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

چشمی درکوب

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

چشمی درکوب

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

سیلندر سایز ۶۰*۳۰ زینک کلید کامپیوتری ویستا

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

قفل آویز سایز ۵۰‌ گاردار کلید سولکسی فولادی TAITAN

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

قفل آویز سایز ۵۰ گاردار کلید ناودانی فولادی TAITAN

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

قفل کتابی سایز ۴۰ کلید چهارپر فولادی TAITAN

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

قفل آویز سایز‌ ۵۰ طرح برنجی TAITAN

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

قفل کتابی سایز ۶۰ کلید کامپیوتری فولادی TAITAN

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

قفل آویز سایز ۵۰ گاردار کلید کامپیوتری فولادی TAITAN
🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

قفل تک‌ پله 808

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

قفل کتابی  سایز ۹۴ فولادی HADIDCO

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

قفل آویز سایز ۵۰ ۶۳ ۷۵ طرح برنج ZHOUSHI

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

قفل موتور و دوچرخه‌ای همه سایز

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

سیلندر ۲/۵ سانت برنجی DAK

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

قفل ۲/۵ با سیلندر ULTRA

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

 

 

 

یراق علی دستجردی , یراق , قفل , قفل موتوری , یراق در تهران , ابزار , یراق کابینت ,  یراق ساختمانی , یراق آلات , ابزارآلات , فروش ابزار یراق در تهران , فروش قفل کابینتی در تهران , فروش قفل ساختمانی در تهران , قفل ساختمانی علی دستجردی در تهران , قفل کابینتی علی دستجردی در تهران ,  تولید ابزار یراق در تهران , تولید ابزار یراق دستجردی در تهران , تولید قفل کابینتی در تهران , تولید قفل کابینتی علی دستجردی در تهران , تولید قفل ساختمانی در تهران , تولید قفل ساختمانی علی دستجردی در تهران , قیمت انواع قفل در تهران , قیمت یراق آلات در تهران , قیمت قفل کابینتی در تهران ,  قیمت قفل ساختمانی در تهران , قفل کابینتی , قفل ساختمانی , قیمت انواع قفل , ابزار یراق , 

درباره مدیریت

ساعات کاری

ساعات کاری این مجموعه در شرایط عادی به شکل رو به رو ست
شنبه
9 الی 21
یکشنبه
9 الی 21
دوشنبه
9 الی 21
سه شنبه
9 الی 21
چهارشنبه
9 الی 21
پنجشنبه
9 الی 21

راه های ارتباطی

تلفن:
09351097446
09201097446
شبکه های اجتماعی:
آدرس:
تهران ، میدان حسن آباد ، خیابان امام خمینی ، پاساژ سپه ، طبقه دوم ، پلاک ۳/۱

لیست قیمت

رویدادهای پیش رو

نقد و بررسی مشتریان

موقعیت مکانی

تهران ، میدان حسن آباد ، خیابان امام خمینی ، پاساژ سپه ، طبقه دوم ، پلاک ۳/۱
پیام پلیس فتا : لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه ، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده ، به صورت حضوری اطمینان حاصل فرمایید
تماس
آدرس
اینستاگرام
واتس‌آپ
09351097446

09201097446

02166455782

02166756594